خرید آنلاین فایل(سل در کودکان)

حجم فایل : 246.9 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 7 1 سل كودكان 15-5 % ازكل موارد سل باليني را تشكيل ميدهد؛ هرچند كه اين نسبت در جوامع مختلف تحت تاثير عواملي نظير فراواني و تجمع مخازن بيماري موجود در جامعه (بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير...
خرید آنلاین فایل(سل در کودکان)|50686894|xub50686894|
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با سل در کودکان

حجم فایل : 246.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7

1 سل كودكان 15-5 % ازكل موارد سل باليني را تشكيل ميدهد؛ هرچند كه اين نسبت در جوامع مختلف تحت تاثير عواملي نظير فراواني و تجمع مخازن بيماري موجود در جامعه (بيماران مبتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت) وهمچنين ميانگين سني جمعيت مي تواند متفاوت باشد.
چناچنه كودكي به سل مبتلا شود، هميشه افراد بزرگسال خانواده وي از نظر ابتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت (بعنوان منابع انتشار بيماري ) بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرند؛ چراكه معمولا عامل آلودگي و ابتلاي كودك در اطرافيان آنان وجود دارد.
كودكان بندرت مبتلا به سل ريوي خلط مثبت مي شوند واز طرفي نمي توانند خلط راخارج كنند؛ لذا قدرت انتقال بيماري به سايرين را ندارند.

2 عوامل افزایش خطر ابتلا به مدت و فاصله تماس با مخزن بيماري و ميزان آلوده كنندگي آن
قدرت دفاعي سيستم ايمني
3 عوامل موثردرتضعيف مكانيسم هاي دفاعي اطفال خردسال سوء تغذيه
ابتلا به بيماريهاي عفوني بويژه سرخك، سياه سرفه، عفونت HIV و آلودگي هاي شديد انگلي بويژه انگلهاي روده اي
ابتلا به كم خوني شديد
استفاده ازداروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني 4 تشخيص معيارهاي پنجگانه زير در تشخيص سل كودكان داراي اهميت هستند:
داشتن سابقه تماس با يك فرد مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت( بخصوص اگر فرد مبتلا از افراد خانواده كودك باشد).
داشتن راديوگرافي ريه با تصاوير غير طبيعي مانند بزرگ شدن يك طرفه گره هاي لنفاوي ( ناف ريه و مدياستن ) يا سايه هاي نشان دهنده انفيلتراسيون در ريه
داشتن تست توبركولين مثبت
دركودكاني كه سابقه تلقيح BCG نداشته باشند تست توبركولين بيش از 10 ميليمتر و در كودكاني كه سابقه تلقيح واكسـن داشته باشـند تسـت توبركوليـن بيش از 15 ميليمتر مثبت تلقي مي شود ( مقادير فوق الذكر مربوط به شرايطي است كه سابقه تماس با فرد مبتلا به سل ريوي با اسمير مثبت وجود نداشته باشد ) .
علايم باليني منطبق با بيماري سل ( عمدتاً عدم افزايش وزن و يا كاهش آن بهمراه بي اشتهايي، تب، تعريق،كج خلقي و گاه سرفه مزمن بيش از 2 تا 3 هفته 0000 )
آزمايش مكيروبشناسي مستقيم (خلط يا شيره معده)، كشت ياآسيب شناسي مثبت
5 درمان درمان سل دركودكان مشابه بالغين (2HRZE/4HR) ودر طي 6 ماه است؛ همانطور كه قبلا ذكر شد، تجويز اتامبوتول با دوز روزانه 15 ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در كودكان عوارض چشمي بدنبال نداشته، لذا بر استرپتومايسين ارجح است و استفاده از استرپتومايسين در درمان كودكان فقط در شرايط ذيل توصيه ميگردد:
انواع شديد سل نظير سل ميليري و مننژيت سلي
موارد شكست درمان
موارد عود
بيماران دچار ضعف سيستم ايمني
6 پایان 7...مطالب دیگر:
📜پروپوزال پایان نامه استرس شغلی پرستاران📜پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی📜دانلود پرسشنامه استرس شغلی hse با نمره گذاری، روایی و پایایی📜پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون با نمره گذاری، روایی و پایایی📜پرسشنامه تفکر سازنده اپستین و مایر با نمره گذاری، روایی و پایایی📜فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تعهد سازمانی 47 صفحه📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه📜بررسی نظریه ها و مدل های تعهد سازمانی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی 51 صفحه📜فصل دوم پایان نامه فرسودگی هیجانی📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی هیجانی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران 51 صفحه📜فصل دوم پایان نامه فرسودگی هیجانی در پرستاران📜فرسودگی هیجانی در پرستاران و بررسی نظریه های مختلف فرسودگی📜فرسودگی هیجانی و بررسی رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تفکر سازنده 44 صفحه📜انواع تفکر سازنده و بررسی نظریه های آن📜تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی📜مبانی نظری شغل یا کار📜فصل دوم پایان نامه استرس شغلی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی در پرستاران 59 صفحه📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس شغلی در پرستاران